Vytlačiť stranu
Spĺňame európsku smernicu pre staré elektrické a elektronické prístroje WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)Európska smernica pre staré elektrické a elektronické prístroje WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) upravuje zamedzenie tvorby, zmenšenie a likvidáciu narastajúceho množstva elektroodpadu z nepoužívaných elektrických a elektronických prístrojov.
WEEE zaväzuje všetkých predajcov týchto tovarov k odoberaniu a ekologickej likvidácii príslušných prístrojov.

V tejto súvislosti sme vykonali potrebnú registráciu a pripojili sme sa k licencovanému likvidačnému systému.

Týmto spôsobom spĺňame zákonné predpisy európskej smernice pre staré elektrické a elektronické prístroje WEEE v plnom rozsahu.

ŽELÁTE SI MOBILNE OPTIMALIZOVANÝ NÁHĽAD?

Internetový obchod Kwesto existuje teraz aj v novej mobilnej verzii, ktorú pre Vás neustále ďalej zdokonaľujeme.
Testovať mobilný náhľad
Porovnanie produktov