Vytlačiť stranu
Podnikové hodnoty

 

POZOROVANIE REALITY

My u TAKKT sa staráme o to, aby podniková realita bola pre zamestnancov a vedúcich pracovníkov bezprostredne viditeľná a citeľná. To znamená, že medzi sebou komunikujeme transparentne a jasne, reagujeme priamo a priamočiaro a vedúcim pracovníkom a zamestnancom dávame vedieť, ako svojim výkonom prispievajú k úspechu podniku.

 

JEDNANIE SO SYSTÉMOM

My u TAKKT nepretržite pracujeme na tom, aby sme svoje konanie urobili merateľným, odstupňovateľným a efektívnejším. Kombinácia odhadu a dôslednosti v presadzovaní obchodného modulu TAKKT nám umožňuje aktívne riadiť našu ziskovosť a tvorbu hodnôt v prospech všetkých záujmových skupín.

 

UPLATŇOVANIE PARTNERSTVA

My u TAKKT chceme urobiť všetko pre to, aby nás naši zákazníci a dodávatelia posudzovali ako partnera pre spoločný úspech, a aby boli vysoko motivovaní pre úzku spoluprácu s nami. Konštantne veľmi vysoká spokojnosť zákazníkov, vynikajúca kvalita servisu a spoločný úžitok majú pre nás najvyššiu prioritu. Máme nárok byť lepší ako konkurencia.

 

ZABEZPEČENIE KONTINUITY

My u TAKKT sme synonymom kontinuity a spoľahlivosti práve v časoch zmien. Naše jednanie je vždy orientované strednodobo a dlhodobo. Vsádzame na rast s podstatou, kontinuálne učenie a dôsledné prispôsobenie na zmeny a nové danosti.

 

PREVZATIE ZODPOVEDNOSTI

My u TAKKT vnímame našu spoločenskú zodpovednosť aktívne a zasadzujeme sa o podporu a prispievanie k ľudským a ekologickým hodnotám. Dávame pozor na to, aby sa rešpektovali individuálne a kultúrne zvláštnosti, a trvalosť posudzujeme ako dôležitý prvok v konkurencii.

 

ZAŽÍVANIE DÔVERY

My u TAKKT robíme, čo povieme. V tomto zmysle sú mierkou nášho jednania spoľahlivosť a transparentné správanie. Aj pri konfliktoch sa podriaďujeme dobrému zámeru, zachovávame zdržanlivosť a hľadáme spoločne únosné riešenia. Dôvera, úctivé zaobchádzanie a stretávanie sa medzi štyrmi očami je pre nás samozrejmosťou.

ŽELÁTE SI MOBILNE OPTIMALIZOVANÝ NÁHĽAD?

Internetový obchod Kwesto existuje teraz aj v novej mobilnej verzii, ktorú pre Vás neustále ďalej zdokonaľujeme.
Testovať mobilný náhľad
Porovnanie produktov