Vytlačiť stranu

Impressum

Adresa:
KWESTO s.r.o.

Cintorínska 12
949 01- Nitra

Tel: + 421 (37) 693 0000
Fax: + 421 (37) 693 0008

E-Mail: predaj@kwesto.sk

Konateľ:
Tibor Seidl

Sídlo:
Nitra,
IČO: 35833289
IČ DPH: SK2020286741

Právne poznámky / autorské práva
Informácie uvedené na internetovej stránke podliehajú stálej kontrole a aktualizácii firmou KWESTO. Aj napriek všetkej starostlivosti sa môžu dáta medzitým zmeniť. Za správnosť, úplnosť a aktuálnosť nie je možné prevziať žiadnu záruku. To isté platí aj pre všetky ďalšie webové stránky, na ktoré sú odkazy prostredníctvom hyperlinky. Firma KWESTO, s. r. o. nie je za obsah webových stránok, ktorých sa dosahuje takýmto spojením, zodpovedná. Ďalej si vyhradzuje firma KWESTO, s. r. o. právo na vykonávanie zmien alebo doplnkov na poskytnutých informáciách. Obsah a štruktúra internetovej stránky firmy KWESTO, s. r. o. sú chránené autorským právom. Rozmnožovanie, rozširovanie, zverejňovanie, zmeny, odovzdanie k dispozícii tretím osobám alebo spracovanie všetkých štruktúrnych prvkov, zvlášť textov, častí textov, obrazových materiálov, grafov, programov a dizajnových prvkov vyžaduje predchádzajúci výslovný a písomný súhlas firmy KWESTO, s. r. o.

ŽELÁTE SI MOBILNE OPTIMALIZOVANÝ NÁHĽAD?

Internetový obchod Kwesto existuje teraz aj v novej mobilnej verzii, ktorú pre Vás neustále ďalej zdokonaľujeme.
Testovať mobilný náhľad
Porovnanie produktov