Vytlačiť stranu
Vyhľadávanie prostredníctvom navigácie

V našom online obchode sa náš sortiment nezávisle od oblasti použitia rozdeľuje do kategórií vztiahnutých na produkt, ktoré vám umožňujú rýchle vyhľadávanie a filtrovanie vlastností špecifických pre produkt. Vedené vyhľadávanie produktu prostredníctvom stránkovej navigácie Vám pomáha pri tom, aby ste sa rýchlejšie dostali k želanému cieľu.


Zvoľte si požadovanú kategóriu produktu.


Na ľavej navigačnej lišty pod oblasťou „Náš sortiment“ môžete priamo kliknutím zvoliť požadovanú kategóriu. Pri prechádzaní ukazovateľom myši sa zároveň hneď vedľa zobrazí priama navigácia na podkategórie.

 

Vyhľadávanie prostredníctvom navigácie

Zvoľte požadovanú podkategóriu

Podkategórie sa Vám najprv nalistujú v ľavej navigačnej oblasti a potom sa po kliknutí na hlavnú kategóriu ešte raz zobrazia vpravo vo forme jednotlivých obrázkových kategórií. Požadovanú podkategóriu môžete zvoliť cez zoznam v navigačnej oblasti, ako aj cez obrázkové kategórie.

 

Výber kategórie

Vyhľadávanie voľného textu

Keď zvolíte vstup cez vyhľadávacie okno v strede hore na stránke, máte na vyhľadávanie nasledovné možnosti: Buď zadáte do vyhľadávacieho poľa text, napr. označenie produktu, alebo hľadáte cez objednávacie číslo / číslo výrobku. Získate prehľadné zobrazenie výsledkov vyhľadávania s obrázkami, označeniami produktu a cenami.

 

Okrem toho môžete vyvolať aj určitú katalógovú stránku. Jednoducho kliknete na pole „Vyhľadávací pojem / Číslo výrobku“,zvoľte „Katalógová stránka“ a zadajte požadované číslo strany.

 

 

 

Vyhľadávanie voľného textu

Možnosti zadania


jednotlivý vyhľadávací pojem: Príklad: „Plošinový vozík“
Výsledok vyhľadávania ukáže všetky výrobky, v ktorých je obsiahnutý popis „Plošinový vozík“. V nasledujúcom kroku na ľavej strane môžete vyfiltrovať výsledok na Vašu želanú kategóriu, ako aj vlastnosti produktu.

viaceré vyhľadávacie pojmy: Príklad: „Skladový vozík z hliníka“
Výsledok vyhľadávania zobrazí všetky výrobky, ktorých označenie výrobku obsahuje pojmy „Skladový vozík“ a „Hliník“. V prípade, že neexistujú žiadne výrobky, ktoré obsahujú všetky pojmy, vo výsledku vyhľadávania sa zobrazí výrobok, ktorý obsahuje minimálne jeden z uvedených vyhľadávacích pojmov. Doplnkové slová ako „z“, „a“, „alebo“ atď. sa vyhľadávaním automaticky ignorujú.

vyhľadávanie čísla výrobku: Príklad: 101421
Výsledok vyhľadávania ukáže výrobok s objednávacím číslom / číslom výrobku „101421“. Zadanie je taktiež možné vo formáte „XX 101 421“, ako je to vytlačené v katalógu. Vyhľadávanie rozpozná automaticky správne objednávacie číslo / číslo výrobku.

 

katalógová stránka: Príklad: 345
Výsledok vyhľadávania ukáže prehľadnú stránku, ktorá znázorňuje všetky zobrazené / referenčné výrobky na katalógovej stránke, ako aj PDF katalógovej stránky.
 

Upozornenia:
 

- Funkcia vyhľadávania ignoruje veľké a malé písmená.
- Takzvané „Operátory Boolsche“ ako AND, OR nie sú potrebné. Logika pri viacfrázových požiadavkách na vyhľadávanie je vysvetlená v kapitole„Viaceré vyhľadávacie pojmy“.
- Funkcia „Wildcard“ (vyhľadávanie s držiteľom miesta *) nie je aktivovaná. Znak * sa ignoruje.
- Ak sa pri zadaní vyhľadávania nedopatrením pomýlite, bude Vaša požiadavka automaticky skorigovaná alebo dostanete otázku, či ste nemysleli niečo iné.

Výsledok vyhľadávania zobrazí štandardne najrelevantnejšie aktívne záznamy. Výsledok vyhľadávania môžete triediť tiež podľa ceny (vzostupne alebo zostupne) alebo podľa abecedy.

 

 

Funkcia filtrovania

Podľa zvolenej kategórie produktu a zvolenej podkategórie sa Vám v ľavej navigačnej oblasti zobrazia rozličné špecifické kategórie filtra, podľa ktorých môžete výsledok vyhľadávania ďalej ohraničiť a zjemniť podľa Vašich želaní.

Napríklad pri kancelárskych skriniach môžete pomocou filtrov „Výška“, „Šírka“ atď. ďalej zjemniť Váš výsledok vyhľadávania.

 

 

 

Funkcia filtra po vyhľadávaní

 

 

Kritériá filtra sú špecifické pre produkt a sú k dispozícii variabilne pre podkategóriu. Filtrovacie kritérium „Cena“ je ponúkané pre všetky podkategórie. Pri vyhľadávaní cez filter sa zobrazia iba tie výrobky, ktoré tiež zodpovedajú zvolenému kritériu. Vyhľadávanie je ďalej obmedzené podľa výberu kritérií filtra presne na cieľ. Máte voľnú ruku, koľko filtrov zvolíte pre vyhľadávanie. Ak napríklad hľadáte kancelársku skriňu s určitými rozmermi v cene cca 400 – 500 €, zvoľte najprv na úvodnej stránke kategóriu produktov „Skrine“, potom podkategóriu „Kancelárske skrine“, použite filter „Cena“ a do príslušných polí zadajte ceny 400 € a 500 €, potom použite ďalšie filtre „Výška“, „Šírka“ a „Hĺbka“.

 

 

Filtrovanie na detailnej stránke produktu

Aj na detailnej stránke produktu máte možnosť ďalej ohraničiť zobrazenie podľa Vašich požiadaviek. To je nápomocné predovšetkým pri produktoch s mnohými variantmi výrobkov (napr. výber farby a veľkosti).


Táto funkcia je však k dispozícii len pri náhľadoch „Galéria“ a „Zoznam“.


K tomu zvoľte jednoducho nad výrobkami najviac dve kritéria na filtrovanie. Náhľad zobrazených výrobkov sa automaticky zredukuje na vhodné produkty. Zvolený filter môžete veľmi ľahko odstrániť symbolom „X“ vedľa vpravo a znova sa vám zobrazia všetky varianty výrobkov.

Odstránenie filtra

Na odstránenie filtra v ľavej navigácii jednoducho kliknite v hornej časti na symbol „X“ pri zvolenej hodnote. Ak chcete naraz odstrániť všetky filtre, môžete to vykonať aj cez symbol „X“ vedľa bodu „Odstrániť všetky filtre“. 

ŽELÁTE SI MOBILNE OPTIMALIZOVANÝ NÁHĽAD?

Internetový obchod Kwesto existuje teraz aj v novej mobilnej verzii, ktorú pre Vás neustále ďalej zdokonaľujeme.
Testovať mobilný náhľad
Porovnanie produktov