Vytlačiť stranu
E-Business
Už od založenia firmy KWESTO v roku 2000 sú naše výrobky pre zariadenie prevádzky, kancelárie a skladu zaznamenávané v elektronickej databáze. V tomto čase je touto cestou k dispozícii viac než 12 000 výrobkov. Z tejto databázy sú stlačením tlačidla vytvárané obsahy pre internetový obchod a katalógy E-Procurementu. Na správu, dohľad a ďalší rozvoj dát o výrobkoch bol vytvorený zvláštny tím. Vďaka terajším dlhodobým skúsenostiam môžu byť obsahy katalógov kontinuálne a kvalitatívne revidované. Texty, atribúty, grafické znázornenia na popis výrobku a súvisiace heslá, ktorá pomáhajú zákazníkovi pri výbere tovaru, sú neustále doplňované. Využitie systému E-Procurementu závisí na kvalite dát výrobkov. KWESTO ako medzinárodný zásielkový obchod nesie preto veľkú zodpovednosť voči svojim zákazníkom. Hlavnou kompetenciou firmy KWESTO je tieto zodpovednosti získať.

V prípade otázok je Vám kedykoľvek k dispozícii tím E-Commerce / E-Procurement!
Porozprávajte sa s nami: Kontakt

ŽELÁTE SI MOBILNE OPTIMALIZOVANÝ NÁHĽAD?

Internetový obchod Kwesto existuje teraz aj v novej mobilnej verzii, ktorú pre Vás neustále ďalej zdokonaľujeme.
Testovať mobilný náhľad
Porovnanie produktov