Vytlačiť stranu Otvoriť stránku ako PDF
U nás sú Vaše údaje zaručene v bezpečí!

Toto je vyhlásenie o ochrane údajov KWESTO s.r.o.. Používatelia sa tu môžu informovat o tom, ktoré údaje KWESTO získava od zákazníkov a na aké úcely sú používané.

Vieme, že starostlivé zaobchádzanie s Vašimi osobnými údajmi je velmi dôležité. Kedže ochrana údajov má v KWESTO vysokú hodnotu aj kvôli tomu, držíme sa pri získavaní, spracovaní a používaní prísne zákonných ustanovení spolkového zákona na ochranu údajov (BDSG), zákona o telemédiách (TMG) a iných zákonov na ochranu údajov platných v Nemecku.

Vaše údaje potrebné pre realizáciu obchodu sa uložia a pre vybavenie obchodu sú v potrebnom rozsahu postúpené nami povereným poskytovatelom služieb. Za úcelom kontroly úveru a bonity postúpime osobné údaje firme Deltavista GmbH, Freisinger Landstr. 74, 80939 München. Okrem toho sa získavajú a spracovávajú údaje adresy a objednávacie údaje pre marketingové úcely.

Na našej webovej stránke sa pomocou trackingtools zbierajú a ukladajú pseudonymizované profily úcastníkov na marketingové a optimalizacné úcely (§ 13 TMG). Ako trackingtool používame na našej webovej stránke Omniture. Bez Vášho výslovného súhlasu nie sú trackingtools použité na to, aby o Vás zbierali osobné údaje a tieto sprostredkovali tretím poskytovatelom a marketingovým platformám alebo tieto výhradne štatistické údaje spájali s Vašimi osobnými údajmi (meno, adresa atd.).


Ktoré údaje eviduje KWESTO s.r.o. pri návšteve jeho internetových stránok?
Ak navštívite naše internetové stránky, zaznamenávame najskôr iba tieto technické informácie:
» sekvencie klikania
» prvky protokolu http
» pojmy pre vyhladávanie

Vaše údaje nám pomáhajú individuálne stvárnit a neustále zlepšovat Váš zážitok pri nakupovaní u KWESTO s.r.o.. Osobné údaje používame výhradne na realizáciu objednávky, dodávku tovarov, kontrolu bonity, pre realizáciu platby, na prevenciu zneužitia našej internetovej stránky a aby sme Vás informovali o objednávkach, produktoch a službách.

Pri platbe kreditnou kartou (Visa/MASTER-Card) zaeviduje Vaše zadané údaje platby spolocnost Ingenico GmbH (Kurfürstendamm 134, 10711 Berlin), uloží ich a postúpi ich len spolocnostiam zúcastneným na procese platby. Spolu s platbou kreditnou kartou akceptujete Všeobecné obchodné podmienky sprostredkovatela platby. K získavaniu alebo ukladaniu údajov platby prostredníctvom KWESTO v tomto prípade nedochádza.

Okrem toho využívame uvedené telefónne císlo pre reklamné oslovenie, aby sme informovali o zaujímavých ponukách našej spolocnosti, ako aj pri telefonáte zákazníkom na podporenie rýchleho prístupu k údajom zákazníka.

Uzatvorili sme dohody s externými poskytovatelmi služieb, podla ktorých zaregistrujú prístup na urcité stránky našej webovej stránky v súvislosti s reklamnými opatreniami, aby mohli vyhotovit správy o vyvolaniach stránok, štatistiky a/alebo iné správanie pri prehliadaní našej webovej stránky. Pokial sme to dovolili, poskytovatelia služieb na to používajú Cookies a/alebo iné technológie na registráciu prístupov na stránky, aby vyhotovili anonymizované štatistiky s ohladom na návštevníkov našej webovej stránky. Na to zozbierané údaje sú výhradne anonymizované údaje, ktoré obsahujú výhradne pocet vyvolaní urcitých stránok našej webovej stránky.


Ustanovenia na ochranu údajov pre informacných spravodajcov
Aby sme pre Vás mohli našu distribúciu informacných spravodajcov vykonat odborne a orientovane na zákazníka, sme odkázaní na to, aby sme od Vás mohli získavat a spracovávat rôzne, osobné údaje.

S týmito údajmi môžeme našu e-mailovú komunikáciu prispôsobit individuálne Vašim potrebám.

Vaše osobné údaje sú výhradne v rámci podnikatelskej skupiny TAKKT používané na úcely distribúcie informacných spravodajcov. K postúpeniu týchto údajov tretím stranám na použitie pre iné úcely nedochádza v žiadnom okamihu.


Bezpecný prenos dát – SSL kódovanie
Internetová stránka KWESTO pracuje s kódovaním 128bit SSL. SSL je skratkou pre "Secure Socket Layer" a ide o metódu kódovania, ktorá vo World Wide Webe zarucuje najvyššiu bezpecnost. Dáta sú pri prenose chránené pred neautorizovaným zásahom a zmenami vdaka certifikátom SSL, dáta preto nemôže cítat ani stahovat tretia osoba. Každý certifikát SSL pre internetovú stránku je pridelený najskôr po podnikovej kontrole. Certifikát SSL vystaví rovnako ako obciansky alebo vodicský preukaz dôveryhodná inštitúcia. Kódovanie je aktívne vždy, ked sú zadávané alebo odosielané zákaznícke dáta. Ako symbol kódovania vidíte na dolnej lište zámok. Všetky nasledujúce stránky sú teraz zabezpecené pomocou SSL.

KWESTO (...až 93 % podnikov Fortune-500) dôveruje certifikátom VeriSign 128 Bit SSL, ktoré majú vedúce postavenie na trhu. U nás sa môžete cítit v bezpecí...


Kedy a na co používa KWESTO „Cookies“?
Za úcelom co najpohodlnejšieho stvárnenia Vašej online objednávky musíme z technických dôvodov pri vstupe na www.kwesto.sk nastavit Cookie s císelným kódom. Umožnuje nám to jednoznacné priradenie vyplneného objednávacieho lístka pocas Vašej návštevy www.kwesto.sk. Ak Cookie neakceptujete, toto priradenie viac nie je možné, takže Vaše poznacené výrobky vždy okamžite stratíte. Objednávka bez akceptovania tohto Cookie preto nie je možná. Inak môžete samozrejme neobmedzene využívat všetky funkcie našej webovej stránky. Okrem toho používame v niektorých prípadoch aj Cookie, aby sme príp. zistili, prostredníctvom ktorých webových partnerov sa k nám používatel dostal. V nom sú obsiahnuté len kódovania na rozpoznanie webových partnerov. Takéto Cookies sú spravidla platné 30 dní a slúžia pre štatistické a zúctovacie úcely a tým pre optimalizáciu našich reklamných opatrení na internete. Do týchto Cookies sa v žiadnom prípade neukladajú žiadne osobné údaje (meno, adresa, e-mailová adresa atd.).


Co sú vlastne „Cookies“?
Ide o malé textové súbory, ktoré sa pri návšteve internetovej stránky prenesú do pocítaca používatela. Tieto môžu byt bud uložené na pevnom disku so zadaným casom platnosti alebo aj zachované len pocas takzvaného internetového sedenia (Session) v rámci pracovnej pamäti pocítaca (tzv. Session-Cookie). Posledné sa automaticky opät vymažú pri zatvorení prehliadaca.

Návod pre nastavenie Cookie vo Vašom prehliadaci nájdete tu.
 


Upozornenie:
Používaniu, spracovaniu a sprostredkovaniu Vašich osobných údajov na marketingové úcely môžete kedykolvek neformálne oponovat prostredníctvom oznamu poštou na nižšie uvedenú adresu, alebo prostredníctvom e-mailu odoslaného na adresu infomaster@kwesto.sk. Neplatí to však pre údaje potrebné pre realizáciu Vašej objednávky. Po prijatí Vašej námietky viac príslušné údaje nepoužijeme, nespracujeme a nesprostredkujeme na iné úcely ako na realizáciu Vašej objednávky, ako aj zastavíme dalšie odosielanie reklamných prostriedkov vrátane našich katalógov.
 

KWESTO s.r.o.
Cintorínska 12
949 01- Nitra

Telefón: 037 693 00 03 alebo 0908 743 396
pondelok - piatok od 07.30 do 17.00 hodín

Telefax: 037 693 0008
E-mail: predaj@kwesto.sk

Porovnanie produktov